BLOG

Oproep Mother’s Heart Uganda

Mijn naam is Larissa (kleindochter van Geert en Ingrid Sikkens) en in juli vertrek ik naar Oeganda om te werken als vrijwilliger. Ik ga Engelse lessen geven op de basisschool en wil naschoolse activiteiten opzetten zodat ook de kinderen die geen geld hebben om naar school te gaan hier spelenderwijs kunnen leren. Om voor een…
Lees meer

3-tal projecten vanuit onze missie

De missie van onze Baptistengemeente Hoogezand-West luidt: “Wij willen vanuit onze passie voor God, met hart en ziel in Zijn gemeente werken en liefde uitdelen aan de mensen in de wereld om ons heen.” Aan de mensen om ons heen wordt o.a. gewerkt via een 3-tal projecten: Luisterend Oor: Dit project bestaat als sinds 2012;…
Lees meer

Datum voorjaarsvergadering

Om alvast in uw agenda te noteren: Voorjaarsgemeentevergadering 26 maart 2020 om 20.00 uur.

Nieuwsberichten inzenden

Vanaf vandaag is het mogelijk om nieuws berichten in te zenden op de website. Eens per maand wordt een nieuwsbrief verzonden met daarin alle ingezonden berichten. Het inzenden gebeurd via de website www.baptistenmiddengroningen.nl wanneer u ingelogd bent staat onder het menu Mijn Kerk de link Bericht Inzenden. Via deze pagina is het mogelijk om een…
Lees meer

Communicatie in een nieuw jasje!

Onlangs is het GemeenteVenster helaas gestopt. Te weinig input en te weinig mensen om dit mooie blad te maken. Maar hoe communiceer je dan met elkaar? Als secretaris vind ik het belangrijk om open en duidelijk te communiceren. Opgevangen berichten in de wandelgangen, geroddel bij de koffie, onbeantwoorde mails…het geeft een hoop frustratie, onrust en…
Lees meer

Agenda Unie Activiteiten

2 november  Missie.nu 2019 17 novemberSeminarium Zondag 20 november Algemene Vergadering in Veenendaal (met afsluiting gebedsestafette Unie- ABC)

Bedankt

Hierbij willen wij u heel hartelijk bedanken voor de steun tijdens de ziekte van Arend Rieks. De lieve woorden, de belangstelling, bezoekjes, bloemen, ballonnen en kaarten waren hartverwarmend. Het deed hem en ons als familie goed om ons gedragen te weten. De familie Rieks